English
Zdjęcie Bogumiła Kaminskiego
Bogumił Kamiński

Organizowane konferencje, warsztaty i szkoły letnie


Ważniejsze granty badawcze


Kurs analizy danych w języku Julia

Zestaw interaktywnych projektów online w języku Julia: Hands-on Data Science with Julia.


SilverDecisions

SilverDecisions

We współpracy z M. Wasilukiem, P. Szufel i M. Jakubczykiem stworzyliśmy aplikację SilverDecisions.

Oprogramowanie to pozwala na tworzenie i analizę drzew decyzyjnych.

Aplikację można używać w przeglądarce pod adresem http://www.silverdecisions.pl.

Strona rozwojowa projektu jest dostępna w serwisie GitHub.


Train Your Brain --- Challenging Yet Elementary Mathematics

Tutaj można znaleźć informację o książce na temat rozwiązywania problemów matematycznych, którą napisałem wspólnie z Pawłem Prałatem. Dodatkowo dostępny jest tam do pobrania w postaci PDF darmowy materiał zawierający wprowadzenie do języka Julia.


The Julia Express

The Julia Express

Utrzymuję krótki materiał wprowadzający do języka Julia przeznaczony dla programistów.

Dokument dla Julia 1.6.1 jest do pobrania tutaj.

Dokument dla Julia 1.4.2 jest do pobrania tutaj.

Dokument dla Julia 1.0 jest do pobrania tutaj.

Dokument dla Julia 0.6 jest do pobrania tutaj.

Dokument dla Julia 0.5 jest pobrania jako [PDF] [HTML] [Jupyter notebook].

Dokument dla Julia 0.4 jest do pobrania tutaj.

Dokument dla Julia 0.3 jest do pobrania tutaj.


EventSimulation.jl

Silnik zdażeniowy wspierający symulację metodą kolejnych zdarzeń (Discrete Event Simulation) napisany w języku Julia. Zaprojektowany jako biblioteka wspierająca nauczanie podstaw symulacji metodą kolejnych zdarzeń.

Kod źródłowy i dokomentacja dostępne są na GitHub


Pakiet localsolver

We współpracy z firmą WLOG Solutions opracowałem pakiet localsolver do języka R.

Pakiet jest dostępny do pobrania z The Comprehensive R Archve Network i pozwala na rozwiązywanie wielkoskalowych problemów optymalizacji globalnej. Wykorzystuje on zaawansowane algorytmy hybrydowego silnika optymalizacyjnego LocalSolver.


Refined knowledge-gradient policy for learning probabilities

Implementacja algorytmów prezentowanych w artykule Refined knowledge-gradient policy for learning probabilities (Operations Research Letters, 43, 2015) jest do pobrania tutaj.


Asynchronous Knowledge Gradient

Implementacja w języku Java algorytmu Asynchronous Knowledge Gradient jest do pobrania tutaj.

Dokumentacja algorytmu przedstawiona jest w artykule:

B. Kamiński, P. Szufel: Asynchronous Knowledge Gradient Policy for Ranking and Selection, Winter Simulation Conference, Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference, A. Tolk, S. Y. Diallo, I. O. Ryzhov, L. Yilmaz, S. Buckley, and J. A. Miller, eds., s. 3785-3796, 2014


Podręcznik analizy danych w R

Receptury w R

Razem z Mateuszem Zawiszą opublikowaliśmy książkę

Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów

na temat analizy danych przy wykorzystaniu języka R.

Można ją kupić w księgarni Oficyny Wydawniczej SGH.

Na tej stronie można pobrać
zbiory danych i kody procedur wykorzystywane w książce.


WSE - Warsaw Simulation Engine

WSE

Warsaw Simulation Engine jest biblioteką napisaną w języku Python 3.3.2, która pozwala na uruchamianie symulacji metodą kolejnych zdarzeń (Discrete Event Simulation). Zawiera ona również zestaw wykorzystujących ją symulacji.

Wydania WSE

Wersja 1.0 WSE_v1.0.zip

Wersja 1.1 WSE_v1.1.zip

Wersja deweloperska BitBucket


PyCX

Wspólnie z Przemysławem Szufel bierzemy udział w rozwoju Projektu PyCX.

Jest to proste środowisko symulacyjne napisane w języku Python.